SVERIGES KRISTNA HANDIKAPPFÖRBUND

  Hem | Om oss | Info | Nyhetsbrev | Kontakt   _____________________________________________________
Sveriges Kristna Handikappförbund, SKrH, är en ekumenisk sammanslutning av medlemmar och föreningar som arbetar utifrån kristen människosyn och ett miljörelaterat handikappbegrepp.


Vi vill göra församlingar och samfund medvetna om att människor med funktionsnedsättning är en naturlig del av den kristna gemenskapen.

Vi vill möjliggöra denna gemenskap genom att visa på praktiska åtgärder och verksamheter.

Vi vill synliggöra FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Vi vill ge möjlighet till medlemmar att ansöka om bidrag för rekreation, rehabilitering eller kurs.

Senaste nyhetsbrevet, nr 1 2022: Läs här

Handlingar inför årsmöte 4 augusti  Läs här.