top of page
  • Skribentens bildadmin

SKrH söker bidrag för nysatsning gentemot NPF & IF!

Uppdaterat: 27 jan. 2023

Under 2022 gjorde SKrH en nyorientering för att se vilka förutsättningar som finns för en förnyelse av förbundets arbete. Som ett led i detta anställdes Rickard Lundgren som projektledare för att under 9 månader utreda nya förutsättningar. Rickard arbetar i vanliga fall sedan 20 år tillbaka i både Equmeniakyrkan och Gå ut mission.

Det förslag som projektledaren presenterade för SKrH styrelse och även för årsmötet i Storsjöstrand den 4 augusti 2022, handlade om att göra en nysatsning där tid och kraft läggs på att erbjuda landets kyrkor och föreningar hjälpen att starta upp mötesplatser anpassade för personer med Neuropsykiatriska Funktionsnedsättningar(NPF) och Intellektuella Funktionsnedsättningar(IF).

För en person som till exempel har diagnosen autism eller IF, så kan det vara svårt att delta i föreningars och kyrkors vanliga verksamhet. Det kan vara höga ljudnivåer, snabbt informationsutbyte, nya överraskande moment och i det hela taget ett för avancerat socialt samspel. Därför uteblir ofta personer med dessa funktionsnedsättningar från att delta i många offentliga mötesplatser. Men med en anpassad mötesplats som "Unika möten" kan de få blomma ut och även få chansen att uppleva glädjen av att vara tillsammans med andra.


Anhöriga till personer med NPF eller IF behöver också mer stöd än vad den offentliga sektorn kan erbjuda för att anta utmaningarna som följer med dessa diagnoser. Att få möta människor i samma anhörig-situation kan vara en oerhörd hjälp. Därför vill SKrH även etablera samtalsgrupper som kallas för "NPF-café" där anhöriga får mötas och bolla tankar och idéer. Mer om detta under menyerna "Unika möten" och "NPF-café"


För att kunna börja arbeta med den här nysatsningen över hela landet, söker SKrH om bidrag hos stiftelser för att kunna möjliggöra att ett helt medarbetarteam uppstår av personer från Skåne till Norrland! Mer om detta kommer när vi vet om våra ansökningar gått igenom...


101 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Commentaires


bottom of page