top of page

Bidrag

Medlemmar har möjlighet att ansöka om ekonomiskt bidrag för omkostnader i förbindelse med rekreation, rehabilitering, deltagande i kursverksamhet eller läger som relaterar till Funktionsnedsättning. Styrelsen tar emot förfrågan om bidrag, behandlar den och beslutar över varje enskilt fall. Tänk därför på att vara ute i god tid med din förfrågan om bidrag. Skriv din förfrågan här

Image by micheile dot com
bottom of page