top of page

Medlemskap

Med fler medlemmar kan SKrH göra mer, få mera inflytande och kunna påverka mer!

Därför är vi så glada om du/ni vill bli medlemmar. Medlemskap i förbundet kan även ges till föreningar, församlingar, nätverk som delar SKrH:s målsättning. 

Medlemskap erhålles genom att du fyller i formuläret här under samt betalar in årsavgiften på 200kr till förbundets Plusgiro 57 92 14 - 8  eller använder Swish 123-177 30 27

Dina uppgifter
Swish qr.png
bottom of page