top of page

NPF Café

Att få möta andra personer med liknande eller samma erfarenheter som man själv har, är ofta ett oerhört stöd, och inte minst för en anhörig till någon med funktionsnedsättningar som NPF eller IF.

Därför hjälper vi föreningar att starta upp handledarledda samtalsgrupper i kyrkors serveringslokaler eller på ett lokalt café. NPF Café drivs med framgång på flera orter där föräldrar, syskon och släktingar regelbundet möts under en vardagseftermiddag för att fika, ventilera sin situation, utbyta tankar idéer råd och tips omkring de utmaningar som finns att leva med en anhörig med NPF & IF.  Handledaren håller även i en samtalsrunda och ser till att  var och en under en begränsad tid får berätta sin status och delge positiva och negativa saker. Utöver detta ser man kanske på någon dokumentär som behandlar NPF eller läser tillsammans ett kapitel i en bok med samma ämne.

 

SKrHs vision är att våra verksamhetsutvecklare ute i landet ska få starta upp ”NPF café”/samtalsgrupper för anhöriga på befintliga caféer eller i kyrkors serveringslokaler/cafeér över hela landet.

Gruppdiskussion
bottom of page