top of page

Om oss

Ett kristet förbund
SKrH vill utifrån förbundets erfarenhet och kunskap verka för att de frågor och utmaningar som personer med funktionsnedsättning möter, lyfts och arbetas med i såväl samhället som inom kyrkor och samfund. Sveriges Kristna Handikappförbund (SKrH) fick sitt nuvarande namn 1996 från att tidigare namnet: "De Handikappades Missionsförening". Förbundet bildades 1960 av pastor Knut Jansson och växte snabbt utifrån olika lokala församlingars engagemang ut till att bli en landstäckande organisation med många distriktsorganisationer.


FN-konventionen
Som grund för SKrHs arbete ligger FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. I konventionen nämns tillgänglighet, deltagelse, kulturliv, rekreation och fritidsverksamhet med mera.

Ekumenik och samverkan
SKrH samverkar med alla kristna kyrkor och samfund. Representant från SKrHs styrelse deltar i Sveriges Kristna Råds arbetsgrupp för frågor kring kyrka och funktionshinder. En målsättning är att också öka det lokala samarbetet där människor möts och lär känna varandra. Detta kan ske t.ex. via de lokala kristna ekumeniska samarbetsråden.

Vad vi gör?

Förbundet kan:  

  • Förmedla ekonomiskt stöd i form av bidrag till lägeravgifter och funktionsanpassningar

  • Driva påverkan gentemot både stat och kyrkor angående frågor kring funktionshinder

  • Hjälpa församlingarar starta upp NPF & IF anpassade mötesplatser 

  • Initiera nya lokala föreningar

  • Förmedla kunskap & kontakter

  • Driva internationell verksamhet

 

Stöd oss!

Genom ditt stöd kan SKrH uträtta ännu mer.

För ekonomiskt stöd anänd Plusgiro: 57 92 14 - 8

bottom of page