top of page

Styrelsen

Förbundet håller ett förbundsmöte varje år. Vid detta tillfälle utses styrelsen som ansvarar för verksamheten. Styrelsens ledamöter har sin förankring i olika samfund i Sverige och möts till styrelsemöte minst 4 gånger per år, eller efter behov.

Styrelsemedlemmar

Ordförande

Ann-Marie Haglund 

ann-marie.haglund@telia.com

Kassör

Bengt Sernestrand
b.sernestrand@telia.com

Registeransvarig

Ronnie Turesson
ronnie@turesson.nu

Sekreterare 

Åsa Modig
asamodig387@gmail.com

Ledamot

Inger Svantesson 

inger.svantesson@skrh.se

Sekreterare

Eva Johansson 
evis.eva.2016@gmail.com

Ledamot

Ingegerd Skoog

skoogingegerd@gmail.com

Adjungerande styrelseledamöter 

Barbro Johansson

johanssonbarbro21@gmail.com

Peter Pop Lundbäck

peterpop@peterpop.se

Margit Markusson

margit.markusson@alingsås.se

Rickard Lundgren

rickard.lundgren@skrh.se

bottom of page