top of page

Nationell satsning

Dalarna, Sörmland, Östergötland och Skåne!

Nu satsar SKrH stort i en nationell lansering! Församlingar och föreningar i Dalarna, Sörmland, Östergötland och Skåne får genom tre projektanställda verksamhetsutvecklare erbjudande och hjälp i att starta upp NPF och IF anpassade mötesplatser. Projekttiden går från 1 sep till 30 Juni. 

NPF = Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Samlingsnamn för många olika tillstånd eller diagnoser. Några är Adhd, autismspektrumtillstånd och Tourettes syndrom.

IF = Intellektuell funktionsnedsättning. Kallades tidigare för utvecklingsstörning eller förståndshandikapp.

Lina Stenström Eldh 1.JPG

Lina Stenströn Eldh, Skåne

Mikael Hansson 3.jpg

Mikael Hansson, Dalarna

Rickard Lundgren, Sörmland & Östergötland

bottom of page