top of page

Unika möten!

NPF & IF anpassade mötesplatser

Nästan 1 miljon människor i Sverige har någon av de funktionsnedsättningar som ryms i diagnosen NPF! Utöver det så är det drygt 100 000 som är diagnosticerade med IF.

Personer med t.ex. autism, svårare former för Adhd och för dem med intellektuell funktionsnedsättning kan ofta samlingar i kyrkor eller andra sammanhang vara mycket krävande.

I SKrH anser vi inte att människor med funktionsnedsättning ska anpassa sig utan att församlingar och föreningar ska få lära sig hur de kan erbjuda anpassade mötesplatser för den med NPF eller IF.  Därför hjälper vi församlingar och föreningar i landet att starta upp mötesplatser för personer med NPF och/eller IF. Från norr till söder i landet har vi "Verksamhetsutvecklare" som med glädje träffar er för att presentera ett koncept som vi kalla för "Unika möten".

 

På Unika möten ges en timmes program som bygger på kommunikation genom teckenstöd, ett lågaffektivt bemötande, sinnestimulering som ger en balanserad avskärmning från omgivningen, andakt, rytmik, gemensamma övningar, skapande och ett fika - tillsammans skapar vi en unik mötesplats där alla deltar på just sitt unika sätt! 

Våra konsulter hjälper er att: 

  • nå ut med information till personer på er ort med NPF & IF om Unika möten

  • starta upp Unika möten på er ort

  • träna ideella medarbetare som succesivt tar över och driver Unika möten vidare på er ort

  • få vidare uppföljning med handledning, inspiration och vidareutbildning

För mera information tag kontakt med SKrHs samordnare Rickard Lundgren.

NPF = Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Samlingsnamn för många olika tillstånd eller diagnoser. Några är Adhd, autismspektrumtillstånd och Tourettes syndrom.

IF = Intellektuell funktionsnedsättning. Kallades tidigare för utvecklingsstörning eller förståndshandikapp.

Unika möten samling.JPG
bottom of page